Welke bijenwoningen bestaan er

Het is moeilijk om daar een compleet overzicht over te geven aangezien bijen bijna overal in kunnen verblijven. En zelfs in de openlucht hun nest durven te bouwen.

Share